ไข่ขาว 1 ฟองมีกี่กรัม เรามีคำตอบ

7f2cd38b7681e6e2ef83b5a7a5385264

Q : ไข่ขาว 1 ฟองมีกี่กรัม เรามีคำตอบ

A : โดยปกติแล้ว ไข่ขาวจะมีประมาณ 60 เปอเซ็นต์จากทั้งหมดของไข่ 1 ฟอง โดยจะมีขนาดตามต่อไปนี้

ไข่บอร์ 0 น้ำหนัก 70 กรัมต่อฟองขึ้นไป จะมีไข่ขาวประมาณ 42 กรัม

ไข่บอร์ 1 น้ำหนักประมาณ 65 – 70 กรัมต่อฟอง จะมีไข่ขาวประมาณ 39 กรัม

ไข่เบอร์ 2 น้ำหนักประมาณ 60 – 65 กรัมต่อฟอง จะมีไข่ขาวประมาณ 36 กรัม

ไข่บอร์ 3 น้ำหนักประมาณ 55 – 60 กรัมต่อฟอง จะมีไข่ขาวประมาณ 33 กรัม